یادداشت

۲۷شهریور
چرا خاتم شیراز بهترین است؟
یادداشت؛

چرا خاتم شیراز بهترین است؟

خاتم هنر آراستن سطح اشیای چوبی به صورتی شبیه موزائیک با طرح و نقش هندسی است.

۰۶خرداد
نقش موزه‌ها در توسعه گردشگری
یادداشت؛

نقش موزه‌ها در توسعه گردشگری

بسیاری از مردم از موزه‌ها دوری می‌کنند، چون انگاره ذهنی آن‌ها از موزه به مکانی خسته‌کننده خلاصه می‌شود. بعضی از افراد نیز مشتریان یک بار مصرف موزه‌ها هستند، یعنی یک‌بار مراجعه به موزه و بازدید از اشیای موزه را کافی می‌دانند چون فکر می‌کنند که هرچند بار دیگر که به موزه مراجعه کنند همان اشیا و همان توضیحات را خواهند دید و شنید.

۱۰اردیبهشت
گردشگری مسئولانه، پذیرش مسئولیت در خصوص ایجاد توسعه گردشگری پایدار
یادداشت؛

گردشگری مسئولانه، پذیرش مسئولیت در خصوص ایجاد توسعه گردشگری پایدار

گردشگری یعنی سفر کردن به جایی جدید با هر هدفی. فعالیتی که اساساً با جابجایی از جایی به جایی دیگر شروع می‌شود و می‌تواند شامل جابجایی‌ها در مقصد، سکونت در مقصد، سرگرمی‌ها، تفریحات، تغذیه و خرید باشد.

۲۰فروردین
سفر کم‌شتاب، پیشنهادی برای دوران پساکرونا
یادداشت؛

سفر کم‌شتاب، پیشنهادی برای دوران پساکرونا

گردشگری ذاتاً تجربه اجتماعی است که معمولاً شامل مسافرت با دوستان و اقوام می‌شود و این روابط اجتماعی هستند که تجربه مصرف را شکل می‌دهند. درواقع، سفر کم‌شتاب زمان بیشتری را برای گذراندن در سفر در اختیار قرار می‌دهد تا افراد در آن فرصت، گرد هم آیند و به روابط خانوادگی و دوستی‌های خود استحکام بخشند. در بررسی اصالت روابط و ارتباطات بین فردی می‌توان گفت که خانواده‌ها هنگام دور بودن از خانه، انگار در خانه خود هستند؛ گردشگران از مکان‌ها استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب نوعی گردهمایی خاص را ایجاد می‌کنند.