گراش

۱۱اردیبهشت
روح زندگی در خانه‌ی محسن‌زاده، همچنان سرگردان

روح زندگی در خانه‌ی محسن‌زاده، همچنان سرگردان

آخرین نسل از خانه‌‌های تاریخی گراش که با بی‌احتیاطی مالک ساختمان کناری و عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم، باعث از بین رفتن فرصت های آتی خواهد شد.

۰۵اردیبهشت
نقش صنایع دستی در توسعه متوازن و دمیدن روح زیبایی

نقش صنایع دستی در توسعه متوازن و دمیدن روح زیبایی

توجه به صنایع دستی در دو بعد مادی و اقتصادی طرح و همچنین بعد معنوی طرح حائز اهمیت است و در حقیقت، صنایع دستی دمیدن روح زیبایی و طراوت به زندگی انسان‌هاست .

۰۴اردیبهشت
زمان زیر ساباط می‌ایستد

زمان زیر ساباط می‌ایستد

غلامرضا آرمان‌مهر: ساباط‌ها از جمله عناصر شاخص تشکیل‌دهنده‌ی شهرهای ایرانی است که دارای قدمت تاریخی و کارکردهای گوناگون است.