کوار

۰۵اردیبهشت
کوار؛ زمرد فارس

کوار؛ زمرد فارس

فرزاد حدادی: تاریخ همیشه در بستری از زیبایی های طبیعت رقم میخورد و ردپای تاریخ را همیشه باید در جغرافیا جست و جو کرد.

۲۵فروردین
دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان های مرودشت و کوار
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس؛

دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان های مرودشت و کوار

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از دستگیری حفاران غیر مجاز در دو شهرستان مرودشت و کوار خبر داد .