هنر

۰۴اردیبهشت
کاشی هفت رنگ؛ هنر و صنعت بومی

کاشی هفت رنگ؛ هنر و صنعت بومی

کاشی هفت رنگ به عنوان یک عنصر اصلی در تزئینات معماری اسلامی ایرانی به صورت شاخص در هویت بخشی کالبد معماری تاثیر روشنی داشته است .

۱۱فروردین
حمایت از جوانان هنرمند راهبردی برای زنده نگه داشتن هنر پیشینیان و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس

حمایت از جوانان هنرمند راهبردی برای زنده نگه داشتن هنر پیشینیان و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس

معرفی آثار هنرمندان جوان استان فارس در این دوره داوری نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت .