میراث جهانی

۱۲مرداد
برندسازی محصولات با نام میراث جهانی در ۲ منطقه فیروزآباد و سروستان
برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود

برندسازی محصولات با نام میراث جهانی در ۲ منطقه فیروزآباد و سروستان

برای نخستین بار در کشور و در چارچوب اهداف توسعه پایدار میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس در دو منطقه فیروزآباد و سروستان، برندسازی با نام میراث جهانی انجام می‌شود.

۰۸تیر
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد از علف های هرز پاکسازی شد
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاسارگاد؛

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد از علف های هرز پاکسازی شد

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاسارگاد از اتمام عملیات پاک‌سازی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد از علف‌های هرز خبر داد.

۳۱اردیبهشت
پاک‌سازی علف‌های خشک محوطه میراث جهانی کاخ اردشیر بابکان
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فیروزآباد ؛

پاک‌سازی علف‌های خشک محوطه میراث جهانی کاخ اردشیر بابکان

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فیروزآباد از اتمام عملیات پاک‌سازی علف‌های هرز مجموعه میراث جهانی کاخ اردشیر بابکان خبر داد.

۲۸اردیبهشت
پاک‌سازی علف‌های خشک در محوطه میراث‌جهانی بیشاپور
مدیر پایگاه پژوهشی میراث جهانی بیشاپور؛

پاک‌سازی علف‌های خشک در محوطه میراث‌جهانی بیشاپور

مدیر پایگاه پژوهشی میراث جهانی بیشاپور از پاکسازی محوطه این میراث جهانی خبر داد.