معماری

۲۴مهر
ضرورت توسعه گردشگری روستایی در بستر معماری پایدار
یادداشت؛

ضرورت توسعه گردشگری روستایی در بستر معماری پایدار

با همه‌ی تعاریف و تفاسیری که با موضوعیت «فرهنگ» و «صنعت» گردشگری تاکنون ارائه‌شده و صرف‌نظر از تقدم و تأخر مؤلفه‌های یادشده که در مقال و مجالی دیگر باید به آن پرداخت، نکته حائز اهمیت این است که گردشگری به هر شکل در بسترهای متفاوتی شکل می‌گیرد، تا آنجا که تصور گردشگری و خدمات وابسته بدون زمینه امری غیرممکن است.

۰۳اردیبهشت
معماران؛ سازندگان خیالی شهر
به مناسبت روز معمار

معماران؛ سازندگان خیالی شهر

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
میراث معماری معاصر شیراز
به مناسبت روز معمار

میراث معماری معاصر شیراز

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
معمار ، موثر در ” تاب آوری”
به مناسبت روز معمار

معمار ، موثر در ” تاب آوری”

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
معماران  زمینه گرا
به مناسبت روز معمار

معماران زمینه گرا

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
معماران خلاق و معماری باشکوه
به مناسبت روز معمار

معماران خلاق و معماری باشکوه

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
تداوم هویت و اصالت معماری دوران تاریخی
به مناسبت روز معمار

تداوم هویت و اصالت معماری دوران تاریخی

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد

۰۳اردیبهشت
شکوه و جلال معماری ایرانی اسلامی
به مناسبت روز معمار

شکوه و جلال معماری ایرانی اسلامی

سوم اردیبهشت ماه، یادروز ملی معمار گرامی باد