مرودشت

۲۷خرداد
دستگیری حفار غیرمجاز در مرودشت
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس؛

دستگیری حفار غیرمجاز در مرودشت

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یک حفار غیرمجاز در مرودشت خبر داد.

۲۳خرداد
افتتاح شرکت تعاونی صنایع‌دستی در مرودشت
مسئول ‌اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرودشت؛

افتتاح شرکت تعاونی صنایع‌دستی در مرودشت

مسئول ‌اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرودشت از افتتاح شرکت تعاونی صنایع‌دستی این شهرستان هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

۲۱خرداد
گوردخمه فراهخامنشی آبخشور رستم پاکسازی شد
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی مرودشت؛

گوردخمه فراهخامنشی آبخشور رستم پاکسازی شد

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی مرودشت از پاکسازی استودان فراهخامنشی «آبشخور رستم» خبر داد.

۲۵فروردین
دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان های مرودشت و کوار
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس؛

دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان های مرودشت و کوار

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از دستگیری حفاران غیر مجاز در دو شهرستان مرودشت و کوار خبر داد .