زلزله

۲۲آذر
زلزله عماده خسارتی به بناهای تاریخی لار وارد نکرده است
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لار؛

زلزله عماده خسارتی به بناهای تاریخی لار وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لار گفت: «زلزله آسیبی به بناهای تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

۱۸آذر
زلزله زاهدشهر خسارتی به بناهای تاریخی فسا وارد نکرده است
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فسا:

زلزله زاهدشهر خسارتی به بناهای تاریخی فسا وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا گفت: «زلزله آسیبی به بناهای تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

۰۲آذر
زلزله اشکنان خسارتی به بناهای تاریخی لامرد وارد نکرده است
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان:

زلزله اشکنان خسارتی به بناهای تاریخی لامرد وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لامرد گفت: «زلزله آسیبی به بناهای تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

۲۳مرداد
زلزله فراشبند آسیبی به آثار تاریخی وارد نکرده است
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراشبند؛

زلزله فراشبند آسیبی به آثار تاریخی وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراشبند گفت: «زلزله روز گذشته آسیبی به آثار تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

۲۱خرداد
آسیب جزئی زلزله بیرم به آثار تاریخی در جنوب استان فارس
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس؛

آسیب جزئی زلزله بیرم به آثار تاریخی در جنوب استان فارس

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: «زلزله شب گذشته بیرم، آسیبی جزئی به آثار تاریخی جنوب فارس وارد کرده است.»