دستگیری

۲۷دی
دستگیری یک باند حفاری در پاسارگاد
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس؛

دستگیری یک باند حفاری در پاسارگاد

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یک باند حفاری در شهرستان پاسارگاد خبر داد.

۳۰آذر
دستگیری اعضای یک باند حفاری غیرمجاز در فسا
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس؛

دستگیری اعضای یک باند حفاری غیرمجاز در فسا

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یک باند حفاری در فسا خبر داد.

۲۳آذر
دستگیری حفاران غیرمجاز در شهرستان سرچهان استان فارس

دستگیری حفاران غیرمجاز در شهرستان سرچهان استان فارس

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری حفاران غیرمجاز به همراه ادوات حفاری در شهرستان سرچهان استان فارس خبر داد.

۱۹آذر
دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در کازرون

دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در کازرون

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری دو حفار غیرمجاز در کازرون خبر داد.

۱۰آذر
دستگیری حفاران غیرمجاز در کوه‌چنار استان فارس

دستگیری حفاران غیرمجاز در کوه‌چنار استان فارس

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری حفاران غیرمجاز به همراه ادوات حفاری پیشرفته در شهرستان کوه‌چنار استان فارس خبر داد.

۰۸آذر
حفاران غیرمجاز در شهرستان سرچهان فارس دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز در شهرستان سرچهان فارس دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری حفاران غیرمجاز به همراه ادوات حفاری در شهرستان سرچهان خبر داد.

۳۰مهر
دستگیری باند حفاری غیرمجاز در فسا
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس؛

دستگیری باند حفاری غیرمجاز در فسا

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یک باند حفاری غیرمجاز در فسا خبر داد.

۲۹مرداد
دستگیری حفار غیرمجاز در شهرستان کوه‌چنار فارس
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس؛

دستگیری حفار غیرمجاز در شهرستان کوه‌چنار فارس

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یک حفار غیرمجاز در شهرستان کوه‌چنار خبر داد.