خنج

۱۹شهریور
زلزله محمله خسارتی به بناهای تاریخی خُنج وارد نکرده است
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خُنج؛

زلزله محمله خسارتی به بناهای تاریخی خُنج وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خُنج گفت: «زلزله آسیبی به بناهای تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

۰۸مرداد
پی‌گردی بقایای معماری سردر مسجد جامع در خنج آغاز شد

پی‌گردی بقایای معماری سردر مسجد جامع در خنج آغاز شد

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی شهرستان خنج از پی‌گردی بقای معماری سردر مسجد جامع خبر داد.

۱۶تیر
آب‌انبار شیخ در شهرستان خنج مرمت می‌شود
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنج؛

آب‌انبار شیخ در شهرستان خنج مرمت می‌شود

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنج از مرمت آب‌انبار شیخ در این شهرستان خبر داد.

۱۸اردیبهشت
مرمت مجموعه شیخ دانیال خنج آغاز شد
مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنج ؛

مرمت مجموعه شیخ دانیال خنج آغاز شد

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنج با بیان این خبر که مرمت مجموعه شیخ دانیال خنج به دلیل حساسیت جایگاه این مجموعه در شهرستان خنج و اهمیت آثار تاریخی آن طی چند مرحله انجام خواهد شد.