بافت تاریخی

۰۵تیر
مرمت جداره‌های بافت تاریخی روستایی نوبندگان فسا
معاون میراث‌فرهنگی استان فارس؛

مرمت جداره‌های بافت تاریخی روستایی نوبندگان فسا

معاون میراث‌فرهنگی استان فارس از آغاز مرمت جداره‌های بافت تاریخی‌روستایی نوبندگان در شهرستان فسا خبر داد.

۱۱خرداد
مرمت جداره‌های بافت تاریخی روستایی نوبندگان
معاون میراث‌فرهنگی فارس؛

مرمت جداره‌های بافت تاریخی روستایی نوبندگان

معاون میراث‌فرهنگی استان فارس از مرمت جداره‌های بافت تاریخی روستایی نوبندگان فسا خبر داد.

۰۷اردیبهشت
کوچه‌های بی‌حریمِ اطراف حرم؛ گزارش کوتاه میدانی

کوچه‌های بی‌حریمِ اطراف حرم؛ گزارش کوتاه میدانی

مرکز فرهنگی-گردشگری-مذهبی شهر دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارد که مردمِ خود آن نقطه در پسِ کوچه‌های تاریک و خانه‌های مخروبه یا بعضاً تاریخیِ رسیدگی‌نشده در لاک خود خزیده‌اند.

۰۴اردیبهشت
زمان زیر ساباط می‌ایستد

زمان زیر ساباط می‌ایستد

غلامرضا آرمان‌مهر: ساباط‌ها از جمله عناصر شاخص تشکیل‌دهنده‌ی شهرهای ایرانی است که دارای قدمت تاریخی و کارکردهای گوناگون است.