اقتصاد

۱۱اردیبهشت
لزوم برنامه‌ریزی برای اقتصاد گردشگری
یادداشت؛

لزوم برنامه‌ریزی برای اقتصاد گردشگری

برای یک دولت توسعه‌گرا ایجاد تنش در روابط خارجی می‌تواند مضر به حال توسعه باشد درحالی‌که برای یک دولت توزیع‌گرا ایجاد تنش می‌تواند به افزایش قیمت نفت و لذا افزایش درآمدها منجر شود.

۰۵اردیبهشت
نقش صنایع دستی در توسعه متوازن و دمیدن روح زیبایی

نقش صنایع دستی در توسعه متوازن و دمیدن روح زیبایی

توجه به صنایع دستی در دو بعد مادی و اقتصادی طرح و همچنین بعد معنوی طرح حائز اهمیت است و در حقیقت، صنایع دستی دمیدن روح زیبایی و طراوت به زندگی انسان‌هاست .

۲۷فروردین
خرما ؛ سوغات جهرم
میراث پارس ؛

خرما ؛ سوغات جهرم

جَهرُم به پارسی میانه(گهرم)یکی از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان جهرم است.اقتصاد جهرم برپایه کشاورزی و صنعت استوار است و مهم‌ترین فراورده‌های کشاورزی آن خرما و مرکبات است.