اقامتگاه

۲۹مهر
صدور پروانه بهره‌برداری یک اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز
معاون گردشگری استان فارس؛

صدور پروانه بهره‌برداری یک اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز

معاون گردشگری استان فارس از صدور پروانه بهره‌برداری یک اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز خبر داد.

۲۷مهر
صدور پروانه بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در داراب

صدور پروانه بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در داراب

معاون گردشگری استان فارس از صدور پروانه بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان داراب خبر داد.

۳۰شهریور
بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در کوه‌چنار
معاون گردشگری استان فارس؛

بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در کوه‌چنار

معاون گردشگری استان فارس از راه‌اندازی یک اقامتگاه بوم‌گرد‌ی در کوه‌چنار خبر داد.

۲۴شهریور
استان فارس پیشتاز در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری:

استان فارس پیشتاز در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس گفت: «این استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری، در چند سال اخیر جزو استان‌های پیشتاز کشور بوده است.»

۰۵مرداد
اقامتگاه بوم‌گردی خانه کورُشک پاسارگاد به بهره‌برداری رسید
معاون گردشگری استان فارس؛

اقامتگاه بوم‌گردی خانه کورُشک پاسارگاد به بهره‌برداری رسید

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان فارس از صدور پروانه بهره‌برداری ‌صد و چهل و یکمین اقامتگاه بوم‌گردی واقع در پاسارگاد خبر داد.

۱۲تیر
بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در سپیدان
معاون گردشگری استان فارس؛

بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در سپیدان

معاون گردشگری استان فارس از بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان سپیدان، در استان فارس خبر داد.

۰۲تیر
بهره برداری از اقامتگاه کروشک ایزدخواست شهرستان آباده
معاون گردشگری استان فارس؛

بهره برداری از اقامتگاه کروشک ایزدخواست شهرستان آباده

معاون گردشگری استان فارس از راه اندازی اقامتگاه بوم‌گرد‌ی کروشک ایزدخواست در استان فارس خبر داد .

۰۱تیر
بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در پاسارگاد
معاون گردشگری استان فارس؛

بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در پاسارگاد

معاون گردشگری استان فارس از راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی قاجاریه قوام‌آباد در استان خبر داد.