فیلم گفتار | میراث فرهنگی و عدم تطابق قوانین و ضوابط بین دستگاهی
جاذبه | میراث جهانی بیشاپور – شهرستان کازرون

جاذبه | میراث جهانی بیشاپور – شهرستان کازرون

۲۱:۲۵ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
خاتم سازی شیراز

خاتم سازی شیراز

۱۷:۱۶ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
درخشش غذای سنتی قنبرپلو شیرازی در کمپین تبلیغاتی سلایق غذایی سازمان جهانی گردشگری

درخشش غذای سنتی قنبرپلو شیرازی در کمپین تبلیغاتی سلایق غذایی سازمان جهانی گردشگری

۱۲:۵۲ ۱۹ تیر ۱۳۹۹
آبشارمارگون سپیدان فارس

آبشارمارگون سپیدان فارس

۱۰:۱۹ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹