بایگانی‌های گردشگری تاریخی و فرهنگی - میراث فارس

۲۵فروردین
فسا، شهری به قدمت تاریخ و شکوفا از دوران باستان تا عصر حاضر
یادداشت؛

فسا، شهری به قدمت تاریخ و شکوفا از دوران باستان تا عصر حاضر

امروزه در دنیا از شهرها به عنوان یک موجود زنده و پویا نام می برند که توجه به آن ها از منظر نیازها و خواسته های شهروندان و گردشگران می تواند از جنبه های مختلف تاریخی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، زیست محیطی و ...بررسی و ارزیابی شود.