2

فهرست اقامتگاه های بوم‌گردی استان فارس

  • کد خبر : 3087
  • ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۲۰
فهرست اقامتگاه های بوم‌گردی استان فارس
استان فارس دارای بیش از یکصد و سی اقامتگاه بوم‌گردی می باشد

در صورتیکه با تلفن همراه وارد این لینک شده اید، برای مشاهده و جستجو بهتر در فهرست اقامتگاه های بوم گردی استان فارس، خواهشمند است از تنظیمات مرورگر، قابلیت “Desktop site” یا “سایت مخصوص رایانه” فعال نمائید.

همچنین می‌توانید فهرست آن را از طریق لینک زیر دریافت نمائید

ردیفشهرستاننام واحدنشانی واحدشماره تماسشماره تماسنوع اقامتگاهنام مدیر
۱ارسنجانباران ارسنجان، تل عایشه، حوض ماهی۹۱۷۷۱۲۸۰۰۶شهریآقای بهادر نصیری
۲ارسنجاندال نشین ارسنجان، جاده تفریحگاهی تنگ شکن، چاه اسفند، سمت چپ۹۱۷۸۱۱۱۰۲۶عشایریخانم ژیلا حیدری کوچی
۳ارسنجانخانه باغ گل ها ارسنجان، فلکه انار، به سمت درمانگاه قدیم۹۳۰۳۱۴۱۲۱۵۷۱۴۳۵۲۲۷۶۹شهریآقای ابوالقاسم یارمحمدی
۴ارسنجانخان عموارسنجان، ابتدای بلوار امام رضا (ع)۹۱۷۴۰۸۵۱۷۶شهریآقای عباس اسکندری
۵ارسنجاننارستانخیابان ولیعصر شمالی، چهار راه دانشگاه۹۱۷۱۲۶۰۵۲۱شهریآقای سید علیرضا نعمتی
۶استهبانباغ درازاستهبان، ایج، روستای ردیفی، باغ دراز۹۱۷۱۳۲۳۲۲۸روستاییخانم محبوبه جنوبی
۷استهبانعمارت نعیمیاستهبان، روستای ماهفرخان، کوچه بهار۹۱۰۹۱۰۳۲۶۷روستاییآقای علی غدیری زرقانی
۸استهبانخانه دایی استهبان، بخش ایج، روستای درب قلعه۹۱۷۷۳۱۱۲۰۴روستاییخانم میترا کوچک زاده
۹اقلیدنی چشمهاقلید، خیابان طالقانی، خیابان سعدی، کوچه علویان پلاک ۸۵ کدپستی ۷۳۸۱۷۱۸۴۴۸۹۳۷۳۳۲۲۲۷۵شهریآقای یدالله قلندری
۱۰اقلیدناظمیاقلید، خیابان رسوال الله، کوچه آموزش و پرورش قدیم۹۱۷۷۵۱۸۰۷۲۹۱۷۴۲۲۴۱۰۰شهریآقای بیژن ناظمی
۱۱اقلیدفرهنگ قشقاییاقلید جنب شهرک عبداللهی (ییلاق)- فراشبند منطفه رهنی (قشلاق)۹۱۷۳۰۳۴۵۷۴عشایریخانم کوکب حسینی
۱۲آباده مهرگان پارس آباده، شهر ایزدخواست، خیابان امام خمینی (ره)۹۱۷۷۰۰۰۰۱۳۹۱۷۶۰۰۰۰۱۳شهریآقای حامد جهانشاهی فرد
۱۳آبادهایزد مهرآباده، شهر ایزد خواست، خیابان باستان، روبروی قلعه باستانی۹۱۳۰۳۶۷۵۱۳شهریخانم زهرا ایزدی
۱۴آبادهاسدالله خانآباده، خیابان شهید بهشتی، بعد از مسجد اعظم، پلاک ۳۱۶۹۱۷۷۵۱۱۰۷۹شهریآقای فرید در افشان
۱۵آبادهموبد آباده، سورمق، روستای باقر آباد۹۱۷۳۵۱۱۰۹۴روستاییآقای موبد آزادی
۱۶آبادهسر قناتآّباده، بلوار چمران میدان امام رضا قلعه محمود آیاد۹۱۷۷۵۱۹۷۷۶۹۳۸۵۸۹۲۱۳۲شهریآقای حسین فدایی صدر
۱۷آبادهمحمد خانآباده، شهر سورمق، انتهای خیابان شاهد، روستای باقر آباد۹۱۷۴۰۹۹۸۵۵روستاییآقای نصیب الله حافظی
۱۸آبادهعمارت عباسقلی خانآباده، خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به چهار راه دهخدا۹۱۷۷۵۱۰۹۳۰شهریآقای محسن مقامی
۱۹آبادهپارسیان دیار ایزدخواست آباده، ایزدخواست، کاروانسرای شاه عباسی۹۱۷۱۵۳۰۷۷۳شهریآقای علیرضا زارع امامی
۲۰آبادهکروشک ایزدخواستآباده، ایزدخواست، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان چمران شرقی۹۱۲۸۷۶۵۴۱۳۰شهریآقای مهدی صالحی
۲۱بواناتچنار کهن بوانات، بخش سرچهان، روستای چنار زاهدان، کوچه اصلی، منزل خشتی آقای میثم هاشمی۹۱۷۸۲۰۳۹۲۵روستاییآقای میثم هاشمی
۲۲بواناتآژند بوانات، روستای جعفرآباد سفلی۹۱۷۶۰۱۸۱۹۴روستاییخانم زهرا آرامش
۲۳بواناتچشمه پیتا بوانات بوانات، کیلومتر ۵ جاده بوانات، سرچهان،سمت چپ، مزرعه آبغوزه۹۱۷۷۱۲۳۶۷۹روستاییآقای رسول برزگر
۲۴بواناتسرو نازبوانات، شهر مزایجان، کوچه شهید حسنی، کد پستی ۷۳۸۱۱۸۶۳۶۲۹۱۷۹۸۶۶۹۳۹شهریخانم مرضیه برزگر
۲۵بواناتسیمکانبوانات، سیمکان، خیابان چغا، جنوب قلعه سیمکان۹۱۷۷۵۱۴۷۰۰روستاییآقای علی قاسمی سیمکانی
۲۶بواناتشاه رستمبوانات، بخش سرچهان، روستای شاه رستم۹۱۷۲۵۲۱۰۶۴روستاییآقای روح الله نعمتی
۲۷بواناتاَرجِنَکبوانات، بخش سرچهان، روستای شاه رستم، روبروی مسجد۹۱۶۴۴۲۳۴۲۷روستاییآقای جابر شفقت
۲۸بیضاتش و چاله بیضاورودی شهر بیضا، روستای جهان نما۹۱۷۷۱۳۵۲۸۹روستاییآقای احمد مرادی خوب
۲۹پاسارگادخانه بامداد پاسارگاد، روستای مادر سلیمان۷۱۴۳۵۶۳۲۵۵روستاییخانم مریم سلیمان پور
۳۰پاسارگادکلبه آقامیرپاسارگاد، سعادت شهر۷۱۴۳۵۶۴۶۵۲شهریآقای امیر میری
۳۱پاسارگادخانه عشایری رادمهر پاسارگاد، ،منطقه جنگلی چاه بید۹۱۷۲۱۵۰۸۲۴عشایریآقای مصطفی یوسفی
۳۲پاسارگادکوه خرسی پاسارگاد، روستای ابوالوردی، جنگل چاه بید، آبراه عمری۹۱۷۵۶۵۱۹۶۴عشایریآقای علی کاظمی
۳۳پاسارگادکردشول پاسارگاد، روستای کردشول۹۱۷۵۳۹۲۵۶۶روستاییآقای جلیل کشتکار
۳۴پاسارگاداجاق سید کریمپاسارگاد، سعادت شهر، محله بوکان۷۱۴۳۵۶۲۰۶۶شهریآقای سید مجتبی حسینی
۳۵پاسارگادباصریبخش پاسارگاد، روستای ابوالوردی، خیابان شهید رحیمی، کوچه پرورش ۲۹۱۷۸۰۹۹۱۶۷روستاییخانم آذر شیروانی
۳۶پاسارگادخانه کالانپاسارگاد، شهر مادر سلیمان، خیابان کورش، کوچه شهید هادی آزادی۹۳۷۰۴۷۷۶۹۱۹۱۷۸۰۸۸۶۷۹روستاییآقای محمد رضا کرمی
۳۷پاسارگادقاجاریه قوام آبادپاسارگاد، روستای قوام آباد۹۳۳۱۸۲۸۰۴۶روستاییآقای سید احمد حسینی
۳۸جهرمنائب جهرم، بخش خفر، شهر باب انار، میدان انقلاب، بطرف آبشار، سه راهی آبشارگلزار، درب دوم، سمت راست۹۱۷۱۰۵۰۷۹۲۹۳۹۱۰۵۰۷۹۲شهریآقای سید جواد حسینی باب اناری
۳۹جهرمباغ سلیمان جهرم، سیمکان، روستای بادنجان۹۱۷۳۱۵۷۶۴۶روستاییآقای داریوش احمدی
۴۰جهرمسبزه نمکجهرم، بخش کردیان روستای دنیان۹۱۷۱۹۰۲۴۲۶روستاییآقای علی محمد نکویی
۴۱جهرمطارونه فارسشهرستان جهرم بخش خفر روستای غربی۹۱۷۳۰۹۸۵۳۹روستاییآقای میلاد حاصلی
۴۲جهرمجاماسبشهرستان جهرم، بخش خفر، روستای گاره، خیابان اصلی ۹۱۷۸۵۵۷۸۳۹روستاییخانم فرزانه هوشمند
۴۳خرمبیدفرواب پارس خرم بید،۹۱۷۹۵۱۵۰۷۱شهریآقای جواد مهدوی
۴۴خرمبیدهزار و یک شب خرم بید، شهر صفاشهر، خیابان ساحلی شمالی۷۱۴۴۴۶۶۵۶۶۹۱۷۱۵۳۸۴۸۸شهریخانم فاطمه نبوی زاده اردچی
۴۵خرمبیدقصریعقوب خرم بید، ناحیه ۱، روستای قصریعقوب۹۱۷۳۵۱۱۹۰۹۹۱۷۴۸۲۵۴۰۹روستاییآقای مجتبی مسعودی
۴۶خنجمهکیان باغانخنج، بخش محمله، روستای باغان۹۱۷۷۸۲۳۸۳۱روستایی آقای یونس زمانی
۴۷داراببابا حسین کوهستان داراب، بخش رستاق، روستای لایزنگان علیا، مزرعه چمن۹۱۷۷۳۱۶۴۰۸۷۱۵۳۵۲۴۴۴۲روستاییآقای حسن نجفی
۴۸دارابغریب خان داراب، روستای خیرآباد۹۱۷۵۶۰۸۲۲۰روستاییخانم صدیقه کشاورز
۴۹دارابکومه داراب، روستای لایزنگان، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید فتحی۹۱۷۹۳۰۴۳۰۵روستاییآقای سلیمان صفری
۵۰دارابلایز داراب، روستای لایزنگان، محله بالا۹۱۷۱۳۴۰۰۱۷روستاییآقای عباس اعتمادی
۵۱دارابباغ عباسیداراب، روستای نوایگان، ورودی روستا سمت راست، انتهای کوچه شهید علی خواه۹۱۷۸۹۲۴۱۹۸روستاییآقای فرهاد پور علی
۵۲سپیدانزاگرس بهرغان سپیدان، اردکان، روستای بهرغان۹۱۷۱۲۰۹۰۱۲روستاییآقای امین اله نام آور
۵۳سپیدانچمگل سپیدان، دهستان کمهر، روستای جوبخله۹۱۷۳۸۴۵۰۲۰۹۱۷۰۹۰۱۳۹۰روستاییآقای حجت اله رضایی
۵۴سپیدانبرم فیروز سپیدان، روستای بهشت مکان۹۱۷۵۱۲۴۳۲۲روستاییآقای امید حسینی
۵۵سپیدانجورگ سپیدان، روستای جورگ۹۱۲۵۱۳۷۴۷۰روستاییآقای بهنام محمدی کشکولی
۵۶سپیدانتنگ گمبیل سپیدان، روستای ساران سفلی۹۱۷۷۸۷۶۲۹۰۹۱۷۵۰۰۸۴۰۳روستاییآقای علی ستوده سارانی
۵۷سپیداناُبا سپیدان، روستای قلعه عالی۹۱۷۳۱۵۶۲۵۶۷۱۵۸۱۹۷۰۴۴روستاییآقای علی دهقان
۵۸سپیدانفانوس سپیدانسپیدان، روستای مور دراز۹۱۷۷۱۰۵۲۴۶روستاییآقای خسرو صالحی
۵۹سپیدانبوم کلبه کهکران سپیدان، فرعی شش پیر، روستای کهکران۹۱۷۰۵۷۸۶۶۷۹۱۷۱۸۹۵۳۱۹روستاییآقای مهدی فرزانه
۶۰سپیدانکوچ بوم سپیدان، منطقه گمبیل۹۱۷۹۱۰۰۹۴۳عشایریآقای بهمن مردانلو
۶۱سپیدانخانه پدری سپیدان، هماشهر، ده پاگا۹۳۰۴۶۹۶۵۸۳روستاییخانم مرضیه نوروزی
۶۲سپیداننگین زاگرسسپیدان، تنگ تیزاب، جنب شرکت آب معدنی ویوانت۹۱۷۵۶۲۰۹۳۰روستاییخانم افسر هوشمندی
۶۳سپیدانبویاقسپیدان، نرسیده به روستی دالین، پشت مجتمع گردشگری دالین۹۱۲۱۳۲۵۰۲۹عشایریآقای همایون مرادی
۶۴سپیدانسرای هماسپیدان، بخش همایجان، روستای سر تلی۹۱۷۷۱۶۰۱۶۴روستاییآقای حسین محقق
۶۵سپیدانموریکشسپیدان، روستای برشنه، محله موریکش۹۳۷۶۰۳۸۵۱۰۹۳۶۴۵۷۲۴۹۱روستاییخانم نجمه شعله ور فرد
۶۶سپیدانخانه صلاحیشهرستان سپیدان، شهر اردکان، خیابان شهید رجایی (ترمینال)، بن بست رزاقی، کدپستی ۷۳۶۱۹۶۳۵۷۳۹۱۷۳۰۴۲۱۸۷شهریآقای محمد امین صلاحی اردکانی
۶۷سپیدانباباخانشهرستان سپیدان، بخش مرکزی، روستای کهکران۹۱۷۷۳۷۰۴۲۵روستاییخانم زینت منوچهری
۶۸سپیدانبام باغستانبخش مرکزی، روستای باغستان۹۱۷۹۱۲۱۲۵۲روستایی خانم عشرت صالحی
۶۹سپیدانبام همابخش همایجان، روستای سر تلی۹۱۷۳۱۳۴۹۵۴روستایی آقای روح اله رحیمی سر تلی
۷۰سپیدانهمای جانبخش همایجان، روستای ده پاگا۹۱۷۳۱۴۷۷۲۵روستاییآقای عبداله بهروزی ده پاگایی
۷۱سپیدانگل و بلبل کهکرانابتدای روستای کهکران۹۱۷۸۹۹۸۱۳۵روستاییآقای اسماعیل اثرکار
۷۲سپیدانآتایوردشهرستان سپیدان، روستای کهکران، منطقه عشایری چشمه تاکی(ییلاق) و شهرستان نورآباد ممسنی بخش ماهور روستای بید کرز منطقه عشایری کروک (قشلاق)۹۱۷۹۱۵۳۹۴۱عشایریآقای احد احمدی قراگزلو
۷۳سپیدانشیدای قشقاییدهستان کمهر، حدفاصل کمهر و کاکان، مرتع دره میوه ای ۹۱۷۷۱۰۸۲۹۷عشایریآقای اکبر رضایی
۷۴سپیدانلژیگونروستای کهکران۹۰۲۲۲۲۰۴۵۴روستاییخانم پروین آیت
۷۵سپیدانبنکوروستای جورگ، جنب خانه بهداشت۹۱۷۷۰۷۱۳۵۹۰روستاییخانم ناظمه محمدی کشکولی
۷۶سپیدانمرزیانروستای مرزیان، کوچه بعد از حسینیه۹۱۵۰۸۷۰۲۱۷روستاییآقای قدرت عبدشاهی خوارستانی
۷۷سپیدانروزی روزگاریبخش همایجان، روستای سربست۹۱۷۸۵۵۵۵۰۸روستاییآقای مهدی حسینی سربس
۷۸سروستانایل خمسه سروستان، جاده خاوران، جنگل شدید۹۱۷۵۸۹۵۳۱۰عشایریآقای سید نصراله موسوی
۷۹شیرازبوم کلبه کوهسارشیراز، بخش خان ارژن، خان زنیان، روستای پرشکفت ۹۳۷۲۳۷۵۵۷۵روستاییخانم مهناز سلطانیان پرشکفتی
۸۰شیرازآق دایی شیراز، خیابان حسینی، بین الحرمین، روبروی مسجد علمدار، کوچه خدیجه بانو، پلاک ۳۲۹۱۷۷۰۳۳۲۴۲شهریآقای عباس نمازی
۸۱شیرازستایش شیراز، خیابان قاآنی شمالی، دربند مشیر، زیرطاق مشیر،پلاک ۴۶۹۱۷۱۱۲۱۰۳۷۷۱۳۷۳۹۳۰۷۰شهریآقای محمد هادی ستایش
۸۲شیرازگلستان راز شیراز، خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه ۴/۳۶ ،سمت چپ،پلاک ۱۲۹۱۷۹۹۹۵۴۹۴۷۱۳۲۲۳۲۲۶۵شهریآقای سهراب شفیعی
۸۳شیرازسرای همایونی شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، پشت نارنجستان قوام۹۱۷۱۰۶۵۸۵۶شهریآقای کورش زارع
۸۴شیرازسووشون شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه باغ قوام محله،بالا کفه۷۱۳۲۲۴۱۴۲۹شهریآقای مصطفی ندیم
۸۵شیرازترنجستان شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه قوام، بن بست نیک بخت، پلاک ۲۶۹۱۷۹۱۹۱۳۳۲شهریخانم مه لقا اصل مهدوی
۸۶شیرازلوتوس شیراز، خیابان لطفعلی خان زند،کوچه باغ قوام،کوچه حمام گچینه۹۱۷۷۰۵۹۷۷۵شهریآقای مجید جعفرزاده
۸۷شیرازآناهیتا شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۷۱۳۲۲۴۰۱۵۰شهریخانم مژگان انجوی
۸۸شیرازپدرام شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۷۱۳۲۲۴۰۱۵۰شهریخانم مژگان انجوی
۸۹شیرازدایان شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۷۱۳۲۲۴۰۱۵۰شهریخانم مژگان انجوی
۹۰شیرازخانه شیراز شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۷۱۳۲۲۴۰۱۵۰شهریخانم مژگان انجوی
۹۱شیرازایل کده قشقایی شیراز، روستای کودیان۹۱۷۸۰۴۹۴۶۷روستاییآقای علی اصغر صیادلک
۹۲شیرازمهمانکده لپویی وموزه مردم شناسیشیراز، زرقان، لپویی، خیابان معلم، کوچه ۳-موزه مردم شناسی۹۱۷۷۲۴۰۵۹۹۹۱۷۷۰۴۹۴۶۳شهریخانم راضیه جعفری
۹۳شیرازسی راه شیراز، سه راه نمازی، خیابان خان بابا خان، جنب مهمانسرا۹۹۹۹۸۹۰۹۴۴۷۱۳۲۲۲۴۶۷۲شهریآقای سیروس نوروزی
۹۴شیرازریچی شیراز، منطقه کوهمره سرخی، روستای ریچی۹۱۷۴۸۶۳۴۴۷۹۱۷۳۰۴۳۴۴۷روستاییآقای عبداله افشاری
۹۵شیرازکومه قلاتشیراز، روستای قلات، بافت قدیم، ۹۱۷۳۱۴۵۶۴۱روستاییآقای لعبت شیبانی
۹۶شیرازخانه باغ ایرانی شیراز، خیابان مشیر شرقی، کوچه ۱۸، پلاک ۳۹ ۹۳۳۲۳۲۱۵۰۰۷۱۳۲۳۲۵۱۸۴شهریآقای هادی خسروی
۹۷شیرازشمیم ییلاقشیراز، جاده کوهمره سرخی منطقه عشایری گیاهزار جنب باغ دشت سبز۹۱۷۸۸۶۹۰۷۷۹۳۳۲۸۲۱۱۴۲عشایریخانم صدیقه شهبازی
۹۸شیرازخانه خیامروستای قلات بافت جدید خیابان خیام نبش کوچه ۷۹۱۷۱۰۱۸۳۱۶روستاییآقای علیرضا واهب
۹۹شیرازهفت رنگبین الحرمین به سمت مسجد علمدار نبش کوچه ۸۴۹۱۷۵۶۳۹۴۳۱۹۱۷۷۰۲۹۳۳۰شهریآقای علی محمد اثنی عشری
۱۰۰شیرازآناخیابان لطفعلی خان زند، کوچه ۳۱ فرعی اول سمت راست، ۹۰۳۸۲۱۱۸۸۷شهریخانم سبا فرهادی
۱۰۱شیرازخانه شیرازیخیابان تیموری گذر سید ذوالفقار نبش باشگاه ورزشی۹۱۷۱۱۱۹۲۰۰شهریآقای حمیدرضا جهان بکام
۱۰۲شیرازدولت سرای معصومه سلطانشیراز، خیابان تیموری، گذر سید ذوالفقار، طاق ایروانی۹۱۷۷۱۰۸۷۹۰شهریآقای محمدعلی تقی پور فرد
۱۰۳شیرازعمارت قاجاریهشیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه ۴۱ بعد از پارکینگ دوم پلاک ۲۶۹۱۷۳۱۶۹۴۸۶۹۰۳۷۸۷۴۰۶۴شهریآقای طه رضا همایونی
۱۰۴شیرازسهرابدروازه کازرون محله سنگ سیاه کوچه عظیم السلطنه درب اول۹۳۵۷۵۷۳۹۵۹شهریآقای سیاوش زارع
۱۰۵شیرازحافظ شیرازخیابان لطفعلی خان زند، کوچه ۳۷۹۱۷۸۰۸۰۵۶۰شهریآقای محمدعلی رفعت بخش
۱۰۶شیرازکوهستانروستای قلات، بافت قدیم، روبروی سه کنج ۹۳۷۶۵۹۵۶۷۳۷۱۳۶۷۰۶۷۲۱روستاییخانم زینت رضاییان
۱۰۷شیرازشاعر زیبامحله سنگ سیاه، کوچه شهید اسلاملو، پلاک ۵۹۳۹۵۰۵۱۵۰۰شهریآقای حسین مرادی معتقد
۱۰۸شیرازآب انجیربخش ارژن، دهستان کوهمره سرخی، روستای کراچ۹۱۷۸۹۸۱۹۲۱عشایریآقای حسن قلی جمشیدی
۱۰۹شیرازماه سلطانشیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه قوام، کوچه ۱۰/۷ (کوچه فیلی ها)۹۱۲۹۱۷۳۵۱۸۷۱۳۲۲۴۳۷۸۸شهریخانم عالم تاج ظل انوار
۱۱۰شیرازجانانشیراز، خیابان کریمخان زند، جنب بازار وکیل، گذر سید ذوالفقار، جنب مسجد زینب به سمت طاق اسکرو پلاک ۹۹۱۷۳۱۳۷۲۲۲شهریآقای سورنا روستا
۱۱۱شیرازتوتیدروازه سعدی، کوچه دقاقی ها، کوچه فیلی ها، پلاک ۱۷، کد پستی ۷۱۳۷۹۶۳۹۱۵۹۱۲۲۹۱۰۳۲۱۰شهریآقای جواد پارسیان آرا
۱۱۲شیرازبلوط کوهمرهبخش ارژن، دهستان کوهمره سرخی، روستای کراچ۹۳۹۷۶۰۱۲۷۳روستاییآقای کامران محمدی
۱۱۳فراشبندباچان فراشبند، ۳۵ کیلومتری جاده فیروزآباد به فراشبند، روستای باچون۹۳۰۱۵۹۳۳۷۶روستاییآقای محمدرضا قهرمانی
۱۱۴فراشبندایلی زاگرس فراشبند، منطقه قشلاقی بند ریگ و خرمالو، اقلید،منطقه ییلاقی چاووش و قنات عباس آباد۹۳۳۶۵۴۲۱۴۹عشایریخانم شیما امیری
۱۱۵فساآسمان آبی فسا، روستای آب آسمانی۹۱۷۳۳۰۲۹۴۷۹۱۷۶۳۱۸۲۲۳روستاییآقای عبدالرحیم بازیار
۱۱۶فساپسینا فسا، روستای شستکان، کوچه ۶۲۷۱۳۸۳۰۴۶۲۷۹۱۷۱۳۱۳۷۵۵روستاییآقای صادق آریا نژاد
۱۱۷فساخورنگانفسا، خش نوبندگان، روستای خورنگان، روبروی امامزاده۹۱۷۹۳۴۱۶۰۴روستاییآقای علی اکبر راستی خرنجانی
۱۱۸فسابیگ میرزابخش میان جنگل، روستای چهل چشمه، منطقه عشایری زر سفید۹۱۷۸۰۴۱۲۷۷عشایریآقای سعید کریمی کوچی
۱۱۹فیروزآبادایل دخت قشقاییفیروزاباد ۳۵ کیلومتری جاده فیروزآباد به قیر، منطقه عشایری ملایفحله۹۱۷۶۳۱۱۶۷۸عشایریخانم لیلا هادی زاده
۱۲۰فیروزآبادبهشت جاویدروستای حنیفقان ۹۱۷۸۰۸۴۸۱۴روستاییخانم صنم مهرابیان پور
۱۲۱فیروزآبادایل یوردفیروزآباد، ۳۵ کیلومتری جاده قیر، ارتفاعات هایقر۹۱۷۸۱۵۵۷۵۳عشایریآقای علیرضا مرادی قره قانی
۱۲۲فیروزآبادملکبخش میمند، خیابان گلستان، کوچه شهید موسوی، فرعی سمت راست۹۱۷۳۱۲۵۱۸۸شهریآقای ملک منصور همایونی
۱۲۳فیروزآبادعشایری هایقرروستای دهرود، منطقه میدانک، بعد از کوه هایقر۹۱۷۷۲۰۶۸۷۸عشایریآقای حمید رسانه
۱۲۴فیروزآباداِلسَوَنبخش مرکزی، روستای آتشکده، خیابان عدالت، کوچه ۱۹۱۷۳۰۴۶۳۴۳روستاییآقای ذبیح الله کاظمی
۱۲۵فیروزآبادده شهربخش مرکزی، روستای امین آباد۹۰۳۹۶۷۵۲۹۵روستاییآقای مهدی روستا
۱۲۶کازرونمقدم کازرون، روستای عمویی۹۱۳۰۳۴۲۶۵۶روستاییآقای پرویز مقدم نیا
۱۲۷کازرونحجارکازرون، روستای تنگ چوگان وسطی۹۱۷۸۲۳۱۵۳۳۹۳۹۹۸۰۰۸۱۲روستاییآقای خداخواست حجار
۱۲۸کازرونبیشاپورکازرون، تنگ چوگان، روستای کشکولی، خیابان غارشاپور، انتهای کوچه ۲ پلاک ۱-۳۲۸۹۱۷۳۲۱۹۲۷۱روستاییآقای عباس رییسی
۱۲۹لارستاننریمان لارستان، شهر اوز، خیابان طلایی، بانک کشاورزی، خانه تاریخی بهروزیان۹۱۷۳۸۲۱۸۲۲شهریخانم لیلا عزیزیان
۱۳۰لامردآفتاب جنوبلامرد، بخش مرکزی، روستای چخوها۹۱۷۳۸۲۱۲۷۵روستاییآقای خلیل چاه شرفیان
۱۳۱مرودشتکندازی مرودشت، روستای کندازی۹۱۲۹۳۳۷۱۷۵۷۱۵۸۶۰۳۹۹۱روستاییشرکت کهن یادگار مهر آفرین
۱۳۲مرودشتشیدگرمرودشت، جنب تخت جمشید، شهرک ولیعصر (عج)۹۱۷۰۸۰۸۰۳۰روستاییخانم راضیه عرفان منش
۱۳۳مرودشتنقش رستممرودشت، روستای حسین آباد نقش رستم۹۹۰۸۱۳۸۵۹۲۹۳۶۴۴۱۳۲۷۱روستاییآقای محمد حسین نعمتی
۱۳۴مرودشتخانه ترمهمرودشت، روستای دشتک۹۱۷۳۱۹۳۹۷۵روستایی آقای محمد رضا استقلال
۱۳۵مرودشتشانشینمرودشت، روستای دشتک۹۱۷۱۳۸۱۰۸۱روستاییخانم محبوبه احمدی
۱۳۶نورآباد ممسنیچویلنورآباد ممسنی، بخش دشمن زیاری، روستای قایدان۹۱۷۶۵۷۶۹۸۰روستاییآقای نیما رزمجویی
۱۳۷نی ریزخانه آس دهمورد نی ریز، آباده طشک، روستای ده مورد، انتهای خیابان قمر بنی هاشم۹۱۷۵۳۹۴۰۳۳۷۱۵۳۸۸۸۰۲۸روستاییخانم راضیه صحراگرد
۱۳۸نی ریزسرای آبی بی نی ریز، خیابان امام حسین (ع)، کوچه ۵ ،پلاک ۴۹۷۱۵۳۸۴۰۶۷۹۹۱۷۷۹۳۷۱۴۴شهریخانم زهرا نصرتی
۱۳۹نی ریزجاوید نی ریزنی ریز، کوی سادات، خانه تاریخی جاوید۹۱۷۴۳۰۰۴۸۰۹۱۲۷۱۰۵۹۳۲شهریآقای حسن رشیدی پور

لینک کوتاه : https://mirasfars.ir/?p=3087

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.